UA-65972690-1
La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

 

 

Entidades locais socias

Poden ser socios de pleno dereito de Composta en Red, as Entidades Locais (municipios, mancomunidades de municipios, provincias, entidades metropolitanas...) que desenvolveran, desenvolvan ou teñan en proxecto experiencias de compostaxe doméstica e/ou comunitaria no seu ámbito territorial.

 As Entidades Locais que desexen unirse deberán acreditar o cumprimento dos seguintes requisitos:

 - Vontade por parte do órgano de goberno correspondente.  Modelo de acordo

 - Realizar ou ter previsto realizar experiencias de compostaxe doméstica e/ou comunitaria e comprometerse á incorporación das mesmas dentro de la política local de residuos.

 - Designación dun ou dunha responsable político e/ou un o unha responsable técnico, como interlocutores ante a Rede. Modelo de Formulario

 - Pago da cota correspondente ao ano en curso:  Cotas

 

Socios Observadores

Calquera entidade que teña como ámbito de actividade a prevención de residuos vía compostaxe doméstica e comunitaria pode participar como observadora. Para ser unha entidade observadora precísase o recoñecemento de tres socios membros da Rede e ter acreditada experiencia en programas relacionados coa compostaxe doméstica e comunitaria.  Modelo de Formulario entidade observadora.

- Empresas: 300€ de cota fixa

- Entidades sen ánimo de lucro:

        - Entidades de ámbito local: 50 €

        - Resto de entidades: 150 €

Socios Individuais

Na Asemblea Xeral de 2014 decidiuse crear unha nova figura, a de “socio individual”, para aqueles autónomos ou persoas individuais que queiran formar parte da Rede, pero sen unha entidade que os ampare. Os socios deste tipo terán voz pero non voto, e non poderán acollerse á redución da cota o primeiro ano.

A cota para “socio individual” será de 20€.

Modelo de Formulario de socio individual

Entidades locales socias

Andalucía

Diputación de Granada

Ayuntamiento de Salobreña

Aragón

Ayuntamiento de Utebo

Canarias

Catalunya

Galicia

A Coruña. Concello de Santiago de Compostela

Ourense. Concello de Allariz

Illes Balears

Ayuntamiento de Sóller
Madrid 
Ayuntamiento de Bustarviejo
Ayuntamiento de El Boalo - Cerceda -Mataelpino

Navarra

País Vasco