UA-65972690-1
La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

 

 

Entitats locals sòcies

Poden ser socis de ple dret de Composta en Red les entitats locals (municipis, mancomunitats de municipis, províncies, entitats metropolitanes...) que hagin desenvolupat, desenvolupin o tinguin en projecte projectes de compostatge domèstic i/o comunitari en el seu àmbit territorial.

 Les entitats locals que vulguin adherir-se hauran d’acreditar el compliment dels següents requisits:

 -Voluntat de l’òrgan de govern corresponent.  Model d’acord.

 -Haver realitzat o tenir previst realitzar accions de compostatge domèstic i/o comunitari i comprometre’s a incorporar-les en el marc de la política local de residus.

 -Designació d’una persona com a responsable polític i d’una persona com a responsable tècnic, que actuïn d’interlocutors amb la xarxa.  Model de fitxa.

 -Pagament de la quota corresponent de l’any en curs: Quotes: Quotes

 

Socis Observadors

Qualsevol entitat que tingui com a àmbit d’activitat la prevenció de residus via compostatge domèstic i comunitari pot participar com a observadora. Per ser entitat observadora es necessita el reconeixement de tres socis membres de la xarxa i tenir acreditada l’experiència en programes relacionats amb el compostatge domèstic i comunitari.  Model de fitxa entitat observadora.

-Empreses: 300 € de quota fixa.

-Entitats sense ànim de lucre:

        -Entitats d’àmbit local: 50 €.

        -Resta d’entitats: 150 €.

Socis Individuals.

A l’Assemblea General de 2014 es decideix crear la nova figura de “soci individual”, per a aquells autònoms o persones individuals que vulguin formar part de la xarxa sense una entitat que els empari. Els socis d’aquest tipus tindran veu però no vot, i no podran acollir-se a la reducció de la quota el primer any.

La quota per a “soci individual” serà de 20 €.

/

Entidades locales socias

Andalucía

Diputación de Granada

Ayuntamiento de Salobreña

Aragón

Ayuntamiento de Utebo

Canarias

Catalunya

Galicia

A Coruña. Concello de Santiago de Compostela

Ourense. Concello de Allariz

Illes Balears

Ayuntamiento de Sóller
Madrid 
Ayuntamiento de Bustarviejo
Ayuntamiento de El Boalo - Cerceda -Mataelpino

Navarra

País Vasco