UA-65972690-1
La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

 

 

Què es la Xarxa?

Composta en Red és una coordinadora d’entitats locals de tot l’Estat que desenvolupen projectes de compostatge domèstic i comunitari. La xarxa es va constituir el 2008 per impulsar polítiques públiques en aquesta matèria, ja que són indispensables per avançar en la reducció dels residus orgànics.

En els últims anys han proliferat per tot l’Estat aquest tipus d’experiències locals que redueixen en origen els residus orgànics i generen un compost de qualitat que els ciutadans i ciutadanes poden aprofitar de forma directa.

Neix de la necessitat d’aconseguir una major connexió i coordinació entre els diferents projectes de compostatge domèstic i comunitari per tal de consolidar aquest sistema de gestió de residus municipals.

Objectius

 La xarxa es constitueix per a:

 - Impulsar i promocionar polítiques públiques de compostatge domèstic i comunitari donat l’important paper que poden tenir en la reducció dels residus orgànics.

 - Potenciar l’acció conjunta de tots els integrants de la xarxa i la intercomunicació entre els diferents projectes.

 - Donar suport a noves experiències.

 - Formular criteris d’avaluació i unificar indicadors.

 - Establir contactes amb altres xarxes similars.

 - Cercar línies de finançament per a l’elaboració de propostes, d’estudis d’investigació, etc.